Flo (14): - Kloden smelter, og vi smelter med den

foto
Menneskene har bare preget livet på Jorden bare en liten brøkdel av denne klodens eksistens, men har likevel klart å sette dype spor, så dype at vi er i ferd med å true vår egen og mange andre arters eksistens. Foto: Arkiv