Vil lage strandpromenade i Ålesund

foto
Flytende gang- og sykkelsti: Anbefalingen etter mulighetsstudiene er en flytende løsning, som seinere kan flyttes i forbindelse med seinere utbygginger av E136. Her en illustrasjon fra Nordplan. I tillegg til en 8 meter bred gang- og sykkelsti på flyteelement i betong, har de tegnet inn forslag til ulike påbygg som et utendørs badeanlegg og småbåthavner. Foto: Nordplan