– Eksportverdien av sjømat vil seksdobles innen 2050

foto
Analytiker Kolbjørn Giskeødegård sier det beste ligger foran oss.