– Ikkje forsvarleg at spesialisthelsetenesta ikkje kan gi eit langtidstilbod til denne gruppa

foto
Kommunedirektør Rune Sjurgard meiner det ikkje er eit forsvarleg tilbod til tyngre pasientar innan psykiatrien. - Nasjonalt har vi årleg saker med dramatisk utgang som følge av dette, seier han. Foto: Roger Oldeide, Fjordingen