Papir om tidlegare elevar låg på loftet på grendehuset