Må sikre barn og foreldres rett til å bli hørt

foto