Vil bruke 40 millioner i kampen mot formuesskatten