– Ikke uventa, men skremmende likevel.

Det var reaksjonen til påtroppende ordfører Håkon Lykkebø Strand (Frp) etter at kommunedirektør Jon Steven Hasseldal hadde lagt fram sine økonomiske strakstiltak for Ålesund kommune. Det blir satt i gang full ansettelsesstopp på alle kommunale områder, og eventuelle unntak skal begrunnes og meldes inn til ledergruppen. Midlertidige ansettelser skal som hovedregel ikke videreføres, og bruk av vikarer og overtid skal begrenses til et minimum.

Lykkebø Strand sier at han har vært forberedt på det verste når det gjelder den kommunale økonomien.

Manglende styring

– Nå ser vi hva som skjer når det har vært mangel på økonomisk styring i flere år, og dette blir selvsagt den viktigste jobben vår: Vi må få orden på det rotet som har vært.

Et av kommunedirektørens tiltak er å se på de kommunale tjenestene som blir gitt.

– Det er ingen ting å si på produksjonen i kommunen, men det kan hende vi gir for mange tjenester. Vi må se på om vi er for rause, og om det er vedtak som er for omfattende, sa kommunedirektøren.

Lykkebø Strand sier at de lovpålagte tjenestene som innbyggerne har krav på skal være forsvarlige.

– Folk i Ålesund skal ikke være redde for at de ikke får gode nok tjenester, men vi må få framlagt et budsjettforslag før vi kan si noe mer om hvilke tiltak som må til, slår Håkon Lykkebø Strand fast.

Ikke uventa

Heller ikke Arbeiderpartiets Svein-Rune Johannessen og avtroppende ordfører Eva Vinje Aurdal var spesielt overraska over kommunedirektørens orientering. Men de mener selvsagt at det er en svært alvorlig situasjon.

– Vi har sett tendenser til dette helt siden strategisamlinga i sommer, men det har jo vist seg før at prognosene for underskudd blir noe mindre mot slutten av året, sier Johannessen.

Og dette med god skatteinngang på tampen av året har redda økonomien i Ålesund før. Men denne gangen er det ingen grunn til å lene seg til den krykka, ifølge kommunedirektøren.

– Tallknuserne i KS har lagt fram prognoser for resten av året som ikke ser lystelige ut, sa Hasseldal.

Verre med Frp

Påstanden fra Lykkebø Strand om at det er dårlig økonomistyring som gjør at kommunen nå går mot et underskudd på nesten 80 millioner kroner, blir selvsagt imøtegått av politikere fra partiene som nå går i opposisjon.

– Hadde Frps budsjettforslag blitt vedtatt, ville situasjonen sett enda verre ut, sier Anders Lindbeck (SV).

– Vi kunne ha kommet i gang med nødvendige omstillinger mye før hadde det ikke vært for motstanden fra opposisjonen og utallige omkamper, mener Tore Johan Øvstebø (KrF).

Eva Vinje Aurdal understreker også at omstillingstiltakene har vært i gang lenge, men at det ikke går fort nok. Hun tror at det skal bli utfordrende for Frp og Høyre å legge fram budsjett i balansen hvis alle valgløftene skal oppfylles.

– Og det må lages et realistisk budsjett, noe jeg har til gode å se at Frp noen gang har greid, sier Vinje Aurdal.

Handlingsrom

Høyres Frode Andresen er ikke like kategorisk som Lykkebø Strand når det gjelder å beskylde posisjonen for dårlig økonomisk styring.

– Men realiteten er at vi har brukt mer penger enn vi har, og da betyr det at styringa ikke har vært god nok. Men det er heller ikke enkelt å styre verken skatteinngang eller sjukefravær, sier Andresen.

Han mener likevel at det finnes et visst økonomisk handlingsrom og at det er viktig at alle nå drar i samme retning.

– Politikerne må sørge for å samarbeide godt med administrasjonen. Men det kommer til å bli noen tøffe år, og det kan nok hende at det vil gå ut over gode prosjekter som for eksempel kulturskole og bibliotek på sørsida, sier Frode Andresen.

Dyre botjenester

Det er helse- og omsorg som har det aller største merforbruket. Så langt er det et avvik på nesten 219 millioner kroner mens oppvekst har brukt 136 millioner mer enn budsjettert.

– Og det er i helse og oppvekst vi må sette inn tiltak. Det monner ikke andre steder, slo kommunedirektøren fast.

Kommunalsjef for helse og omsorg, Synnøve Vasstrand Synnes, sier at det først og fremst er på botjenestene merforbruket er stort.

– Vi har tatt mange og nødvendige grep i eldreomsorgen, og det kommer ikke til å bli lagt ned flere sjukeheimsplasser i Ålesund nå. Men omfanget av tjenester til yngre personer har vokst, og vi kan ikke løse alle utfordringer med mer folk, sier Vasstrand Synnes.

– Er det grunn til engstelse for at man mister kommunale tjenester man har hatt til nå?

– Jeg synes det er viktig å understreke at det blir satt i gang gode og grundige prosesser der både brukere og pårørende blir involvert. Og omstilling er jo ikke noe nytt for våre tilsatte. Dette har vi holdt på med i flere år.