Midtmoa vant rettstvist – får erstattet nærmere to millioner