Det som skulle vere ei enkel, lita hytte har vorte eit stort, funkisinspirert bygg, der det meste stammar frå gjenbruk

foto