Frostating lagmannsrett har forkastet anken til Medi3 etter at ortopedene Elling Alvik og John Slørdahl vant i tingretten.

– Dommen er som ventet. Vi synes ledelsen har håndtert denne saka dårlig og arrogant. Omdømmetapet er stort, sier Alvik til Sunnmørsposten.

Bitter strid

Medi3 ville i 2014 nedjustere lønnsbetingelsene for ortopedene. Etter en stund kom partene til enighet for resten av året. Ledelsen kom så med nye forslag hvor ortopedenes honorar skulle reduseres, noe Alvik og Slørdahl reagerte på.

Uten forvarsel holdt administrerende direktør tilbake over 350.000 kroner i honorar til de to. Medi3 mente legene hadde brutt avtalen.

Vil du lese flere nyheter fra Ålesund? Her finner du Sunnmørspostens Ålesund-side

Ifølge Medi3 hadde ikke Slørdahl og Alvik tatt imot så mange henviste pasienter som var avtalt. Det var god tilgang til henviste og ubehandlede pasienter. Pasientene skulle blitt vurdert og eventuelt operert, mente Medi3.

Legene tok det svært tungt at de ble beskyldt for å ha boikottet eller sabotert arbeid.

– Vi gikk til stevning, og for å være ærlig var det et ganske stort skritt å ta, forteller Alvik.

– John Slørdahl har jobbet og bygget opp Medi3 i 28 år. Han har spesifikt reddet dem fra konkurs to ganger. Uten denne herren hadde det ikke vært noe Medi3. Slørdahl har laget en enestående logistikk for operasjoner. Behandlingen han har fått, og beskyldningene i denne saka, har vært smålig og skammelig, sier Alvik.

20 operasjoner om dagen

Siden 2011 har han jobbet med Slørdahl i to operasjonsstuer.

– På det meste har vi hatt over 20 operasjoner om dagen, med få komplikasjoner, forteller legene selv.

– Gjennom et effektivt og godt system behandlet vi mer enn Ålesund, Volda og Molde sjukehus til sammen på sammenlignbar dagkirurgi. Vi produserte også mer enn St. Olavs, hvor 60 ortopeder er tilknyttet avdelingen, forteller Slørdahl.

foto
Erfarne Både Elling Alvik og John Slørdahl er svært erfarne ortopeder. Sistnevnte har vært tilknyttet Medi3 siden 1986.

Derfor var det ekstremt tungt at Medi3-ledelsen presset på, slik at den bitre konflikten måtte ende opp i retten.

– Hadde jeg sittet i styret i Medi3 så hadde jeg vært flau. Jeg kan nesten ikke forstå at de kan fortsette etter dette omdømmetapet. De har tapt respekt i vide kretser, sier Alvik.

50 år uten en eneste arbeidskonflikt

Selv om han og Slørdahl nå tar et kraftig oppgjør med sin tidligere arbeidsgiver, hyller de kvaliteten hos de ansatte i alle ledd på gulvet. Arbeidsmiljøet og kompetansen har vært helt fabelaktig, understreker de.

For legene handler striden først og fremst om prinsipper og respekt. Alvik og Slørdahl er krystallklare på at en sjukehusledelse må ha fagkompetanse.

– Det vil si at avstanden mellom «gulvet» og ledelsen øker ytterligere hvis ledelsen kun består av økonomer.

Alvik forteller at han har gått 50 år uten en eneste arbeidskonflikt. Aldri hadde han drømt om å ende opp i retten mot slutten av karrieren.

– Andre får blomster og takk når de blir pensjonister. Vi føler oss rett og slett tråkket på, skyter Slørdahl inn.

Uenig med domstolene

– Denne saka har sitt utspring våren 2014, der ortopedene Slørdahl og Alvik selv sa opp sine stillinger. Motivet for oppsigelsene var å presse Medi 3 for å oppnå høyere honorarer, mener direktør Jan-Terje Teige.

Han skriver i en epost at Slørdahl har hevet årlige honorarer på over 4 millioner kroner.

– Da ortopedene innså at deres krav ikke kom til å bli innfridd, bestemte de seg umiddelbart for å slutte å se på innkomne henvisninger, mener Teige, som viser til at dette er kontraktbrudd som igjen påførte Medi3 økonomisk tap.

– Dette var en helt uventet og utenkelig situasjon for oss, og etter rettens oppfatning hadde vi ikke tilstrekkelige rutiner for å håndtere dette. Retten gir langt på vei Medi3 medhold i dette og uttaler at «det samlede bevisbilde kan etterlate inntrykk av at legene ikke gjorde det de kunne for å fylle opp de aktuelle operasjonsdagene». Vi er innrettet slik at vi forventer at folk gjør arbeidet sitt. Derfor faller dommen under tvil i deres favør. Dette får vi bare ta til etterretning, skriver Teige.

– At forholdet skulle ende slik er det ortopedene selv som har lagt til rette for. I en alder av 70 år kunne en for eksempel sørge for kompetanseoverføring til yngre krefter og tilrettelegge for fremtiden i stedet for å skape en konflikt om honorarer. En fornuftig dialog har nærmest vært umulig. Men jeg er ikke bekymret for verken arbeidsmiljøet eller pasientbehandlingen hos Medi3. Vi har fantastisk dyktig og dedikert personell – samt nye ortopeder, og tilbakemeldinger viser høyere opplevd kvalitet enn noen gang, avslutter han.