– I tillegg til de kreative faga, er det viktig å kunne gi tilbud om studiespesialisering også på den nye skolen. Søkermassen til de kreative faga kan komme til å variere, og en sentrumsskole på sørsida vil kunne bli enda mer attraktiv om man også tilbyr studiespesialisering, sier Bjarne Storfold Elde (Ap). Han er leder i utdanningsutvalget i Møre og Romsdal.

Elde legger til at et økt tilbud på Sørsida vil måtte bety at man tar ned tallet på klasser ved Fagerlia vg. skole.

Omorganisering

– Det vil måtte bli en viss omorganisering, sier han.

Det ligger i kortene at man skal flytte flere kreative fag fra Fagerlia vg. skole til den nye Ålesund vg. skole på Sørsida. Det blir en kulturskole med musikk, dans/drama, kunst, design, arkitekter, media- og kommunikasjon og service og samferdsel.

Til gjengjeld får Fagerlia vg. skole overført fag fra skolen på Volsdalsberga, som i dag tilhører Ålesund vg. skole. Det gjelder det marine faget Naturbruk og de maritime faga Teknikk- og industriell produksjon. De sistnevnte faga skal leie seg inn i NMK2 ved Fogdegården.

Som kjent har fylkesrådmannen funnet plass til oppstartsmidler for skolen på Sørsida i Ålesund allerede kommende år med ti millioner kroner. Størst aktivitet med bygging blir det i 2019, men i hele planperioden er det satt av 300 millioner kroner.

Boomen kommer seinere

Det er et tema i utdanningsutvalget at boomen av elever mellom 16 og 18 år ser ut til å komme seinere enn tidligere antatt ved Ålesund-skolene. Tallet på elever ser ut til å øke kraftig fra 2032 og framover mot 2040. Tidligere er det antatt at økningen kommer ti år tidligere og sterkere. Det hører også med til saka at Akademiet i Ålesund har tatt en vesentlig del av elevveksten i Ålesund.

Det vil derfor ikke være behov for å øke tallet på elevplasser i Ålesund vesentlig før nærmere 2040.

Monica Molvær (H) som sitter i utdanningsutvalget, advarer mot at dette blir brukt som argument for å bygge mindre skole på Sørsida.

– Det er vanskelig på spå om framtida, og vi må for all del ikke bygge for lite, sier hun. Hun understreker at det haster med å flytte ut fra skolen på Volsdalsberga.

foto
haster: Monica Molvær advarer mot å bygge Sørsida-skolen for liten. Foto: Staale Wattø Foto: Staale Wattø