– En hån mot oss som velger kollektivtrafikk

foto
Frustrasjon: Mange har ytret sin frustrasjon over de nye flybussrutene. Seksjonsleder for drift i fylkeskommunen sier de er interessert i å høre hva kundene mene. FOTO Anette Sivertstøl Foto: Anette Sivertstøl