foto
Kata-Linn Haugene Wiik og Amund Rongve har tatt over en vel 200 mål stor landbrukseiendom på nordsida av Ellingsøya. Planen er småbruk, dyrehold og ei form for formidlingsopplegg. Foto: Line Helgesen

Skal bli bønder i byen