Konkurs på Bondalseidet

foto
Bondalseidet Hytteutvikling AS har satsa både på sal av frittståande hytter og leilegheiter på Bondalseidet. Foto: Knut Arne Aarset