«Ålesunds husholdnings-avfall»

foto
Tidligere ordfører i Ålesund, Gustav M. Flisnes, minner om at Ålesund kommune har en avtale med Tafjord Kraft om å levere søppel til forbrenningsanlegget på Grautneset, og mener at kommunen nå går fra sine forpliktelser ved å sortere ut store deler av det brennbare avfallet. Foto: Staale Wattø