Dette tek Guttelvik sjølvkritikk på

foto
I desember måtte fylkespolitikarane legge ned fleire skular grunna den svake fylkesøkonomien, men då visste dei lite om at fylket skulle gå med over 300 millionar kroner i pluss i 2019. Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik seier dei må jobbe med å levere mindre konservative prognosar. Foto: Staale Wattø