Utmarka kan vere verd titals millionar

foto
Her i Almklovdalen er det store olivinførekomstar. Sibelco Nordic driv utvinning i området. Eigedomsforholda i eit nyare område for utvinning var nyleg tema i lagmannsretten. Foto: Arkiv