Vil rive og bygge leiligheter i Spjelkavik

foto
pro ESS AS søker på vegne av tiltakshaver om rivning av eksisterende bygg til fordel for etablering av leilighetsbygg i 4 etasjer og forretningsareal på gatenivå. Foto: pro ESS AS