– I hele fjor registrerte ÅRIM 85 strandryddinger, med til sammen 52 tonn marint avfall. Nå forventer vi en tredobling, kanskje mer.

– Svært mye av avfallet er plast, men det er også en del tauverk, metall, garn og annet avfall, sier kommunikasjonssjef i ÅRIM, Ingeborg Ukkelberg.

Lørdag er årets nasjonale strandryddedag, men ryddingen er i full gang. Bare i går var det hundrevis av strandryddeaksjoner rundt om i regionen, med barnehager og skoler, lag og foreninger og andre frivillige involvert.

Store utfordringer

Ryddeaksjonene blir satt stor pris på hos renovasjons- selskapene i regionen, og oppleves positivt. Men det byr også på utfordringer.

– Tallet på strandryddeaksjoner eksploderer i år, her har det skjedd en formidabel holdningsendring på kort tid. Det er fantastisk. Og vi tar utfordringene etter hvert som de kommer, sier Ukkelberg.

Les også: Knut Støbakk: – Eg var blant dei som kasta plast på havet

Renovasjonsbilene henter

– Hvordan skal dere få hentet inn alt avfallet?

– Alle, enkeltpersoner som grupper, må registrere seg på nettsidene våre før de setter i gang. Det er vi helt avhengig av for at vi skal kunne lokalisere avfallet og hente det. Dette gjelder kun herreløst avfall fra sjø og elver.

– Det innmeldte avfallet samler vi inn med renovasjonsbilene våre, som henter det på ordinær rute. Det kan også være mulig å levere til miljøstasjon, men da må gjøres avtale med oss i forkant.

Andre tilpasninger må også gjøres etter avtale med oss, sier Ukkelberg.

Brenner avfallet

Avfallet etter strandryddeaksjonene blir brent på Grautneset.

– Vi skulle helst sett at avfallet var kildesortert og ikke havna på sjøen. ÅRIM dekker 12 kommuner, med 102.000 innbyggere. Det er ikke hensiktsmessig å sortere 150 tonn med slikt avfall, som blant annet inneholder trebiter, forvitra plast som ikke kan gjenvinnes, tau og andre ting som havner i sjøen.

– Det viktigste her er at det blir ryddet opp, sier Ukkelberg.

Grovsorterer

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) dekker Hareid, Ulstein, Herøy og Sande.

Her forbereder de seg også på en stor økning i avfall etter strandryddeaksjonene.

– Vi strandrydder hele året. I fjor ble det ryddet 30 tonn med avfall, en femdobling fra 2016. Hvor mye det blir i år er vanskelig å anslå. Ryddeviljen er formidabel, og det betyr store utfordringer og mye ekstraarbeid for oss, men vi har sjølsagt lyst til å bidra med å rydde opp, sier Linn Osnes, kommunikasjonsansvarlig i SSR.

Her kan strandrydderne levere til miljøstasjonene.

– Men vi er avhengig av at folk registrerer seg og fyller ut skjemaet på nettsidene våre, slik at vi vet hvor vi skal hente.

– Folk kan også melde inn avfall og bestille henting via e-post eller telefon. I tillegg har SSR kjørt ut 14 konteinere. Holder ikke dette, er det bare å samle søppelet i en haug og melde fra, vi rydder uansett, sier Osnes.

Avfallet, som samles i gjennomsiktige plastsekker, blir hentet med kranbil og kjørt til hallen i Ulsteinvik og grovsortert.

– Det har vi mulighet til, når vi bare dekke fire kommuner. Her tar vi ut metall, elektronikk og farlig avfall, mens restavfallet går til forbrenningsanlegget, sier Osnes.

Får hjelp

Volda og Ørsta Reinhaldslag har bedt om hjelp fra parketatene i de to kommunene.

I tillegg til å bruke egne folk oppmoder de også folk om å levere sjøl, med bil og tilhenger.

Avfallet blir grovsortert, forteller kommunikasjons- ansvarlig Petter Sandvik, som også melder om en formidabel økning i antall strandryddingsaksjoner i år.