Elizabeth Hoff mottar gave fra kommunen for sitt arbeid

foto