– Det ble avslag på søknaden vår fra Riksantikvaren. Klatreklubben er skuffa, men vi tar det med fatning. Vi er glade for at vi har ankemulighet. Vi vil be om en grundigere begrunnelse, og vi jobber med en anke nå. Vi har ikke gitt opp håpet ennå, sier Asgeir Bakken Rognstad.

18. november kom Riks- antikvaren sammen med tre klatrere fra klatreklubben og to fylkesarkeologer på befaring til Skjonghelleren, der klatre- klubben har søkt om å få montere klatrebolter for å etablere en klatrerute.

Kulturminne

Skjonghelleren er definert som et «automatisk fredet kulturminne av høy nasjonal verdi». I utgravinger er det funnet redskaper, menneskebein og anna som er 2.000-2.500 år gamle, og bein av dyr som levde for 30.000 år siden.

– Muligheten til å oppleve helleren på tilnærmet samme vis som de menneskene som oppholdt seg i helleren for 2.500 år siden, er en verdi vi mener det er svært er viktig å ta vare på, mener Jannie Schnedler Johansen hos Riksantikvaren.

Verdenskjent

Når klatreklubben viser til bolting av klatreruter i Hanshelleren i Nord-Trøndelag, som tiltrekker seg klatrere fra hele verden, svarer Riksantikvaren med at dette skjedde uten at Riksantikvaren fikk kjennskap til det, noe de finner svært beklagelig og mener ikke kan skape presedens.

– Vi ønsker at klatreklubben kan finne andre lokaliteter for videreutvikling av klatretil- budet i Møre og Romsdal, og ønsker dere lykke til, avslutter Riksantikvaren i sitt avslag. Som nå kommer til å bli anket av klatreklubben.