Gir ikke opp drømmen om klatreløype i Skjonghellaren

foto
Klatreklubben Ålesund ønsker å kunne klatre i Skjonghelleren på Valderøy. Her viser Asgeir Bakken Rognstad (til venstre) hvordan de ønsker å sette inn små bolter med tre meters avstand, for å lage en løpe under overhenget i helleren. Tommy Skeide er en av klatrerne som også var med, da Riksantikvaren var på befaring før jul. Foto: Nils Harald Ånstad