NVE: – Vanskelegare enn før å føresjå kvar skadeflaum vil oppstå

foto
I august 2014 var det Årsetdalen på Vartdal som fekk den lokale støyten med skadeflaum. Eitt år etter var det grannedalføret Barstad sin tur. Foto: Knut Arne Aarset