Ekstremt mykje vatn

foto
Vegvaktar Jan Even Myklebust på oppdrag i Follestaddalen. Foto: svein aam