Under den blåblå regjeringen har det blitt 2.563 færre gårdsbruk her til lands, skriver Nationen. Forsker Ola Flaaten i Norsk institutt for bioøkonomi sier dette er et mindre tall enn forventet.

– Ut ifra den politikken som har blitt ført hvor en i større grad har stimulert til stordrift, skulle man trodd at nedleggingstakten hadde økt mer. Men det er ofte først ved generasjonsskiftene at gårdsbruk blir lagt ned. Dermed kan det gå mange år før man ser effekten av endringene som blir gjort, sier Flaaten.

Flaaten peker også på arbeidsledigheten og sier at færre nok velger å legge ned fordi tilgangen til alternativt arbeid har blitt tøffere.

Det siste året har det blitt 3,2 prosent færre gårdsbruk med melkekyr, og 2,1 prosent færre grisegårdsbruk. Men antallet gårdsbruk med sauer har økt med 1,5 prosent det siste året, det har også gårdsbruk med ammekyr, med 3,3 prosent.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er ikke bekymret og sier det er opp til bonden selv om de ønsker å drive.

– Over tid er det viktig å ha tilstrekkelig med bønder til at en klarer å øke produksjonen av mat selv om det blir færre bønder. Så lenge man driver arealet mer effektivt så er det håndterlig, sier han.