– Siden nyttår har Kors på halsen mottatt over 40 henvendelser fra barn under 13 som vil snakke om selvmord, selvmordstanker eller selvskading. Dette viser at det ikke bare er et ungdomsproblem lenger, og vi må ta alle på alvor, enten de er 11 eller 16 år, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på Halsen – Røde Kors' samtaletilbud for barn og unge.

Kongshaug sier de frivillige i Kors på halsen merker at det har vært økt oppmerksomhet rundt selvmord i mediene den siste tiden.

– I omtrent 10 prosent av alle samtalene snakker de unge om selvmord, selvmordstanker eller selvskading, sier Kongshaug.

Hun minner om at følelsen av ensomhet lett kan forsterkes om sommeren når barna har fri fra skolen, mange venner drar på ferie, og det er pause i aktivitetene de vanligvis deltar på.

– Mange ungdommer føler at problemene de har er for små og ikke verdt å bry andre med, og at foreldrene blir skuffet hvis de forteller det, sier Kongshaug.