Larsnes Mek. får bygge hall på over 30 meter

foto
På Holmen på Larsnes har det blitt drive verkstad sidan 1916. Namnet Larsnes Mek. Verksted vart tatt i bruk i 1981. Dagleg leiar for Larsnes Mek. er Jarle Gunnarstein, som sjølv bur på Larsnes. Styreleiar er Erik Høyvik, busett i Ørskog. Foto: Einar Orten Trovåg