Nesten halvparten av utenlandstogene fra Oslo borte siden 1990

foto