Listhaug får ros og ris for oppgjør med muslimsk leder på ungdomsleir

foto