– Vi skriver ut for mye medisin, og må ta vår del av ansvaret, sier fastlege og leder i Norsk Forening for Allmennmedisin til NRK Møre og Romsdal.

Medikamentene er til god hjelp for mange pasienter i en vanskelig situasjon, men siden de er så vanedannende kan de fort bli et problem.

Egil Schistad ved Ålesund Behandlingssenter sier at folk har lett for å tro at man ikke blir avhengig av tabletter.

Nå etterlyser flere tiltak for å få ned bruken av såkalte B-preparater og vil ha informasjon rundt det på samme måte som rundt det å minske bruken av antibiotika.