I juni starter oppgraderinga av Hatlaåstunnelen, men forberedelsene er allerede i gang. Tirsdag var geomatiker Norman Løland fra Implenia i gang med å scanne tunnelen for å lage en modell av overflata innvendig i tunnelen.

Tunnelteknikk AS ble for tre år siden fusjonert inn i Implenia som er en av underentreprenørene i arbeidet med sikring av bl.a. Hatlaåstunnelen.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside

Tunnelen stenger den 19. juni, og fram til skolestart skal det montres nye lys og legges ny frost- og vannsikring. Tunnelen er bare 300 meter lang og trenger ikke spesielt nødutstyr. Men trafikken er stor - nærmere bestemt 15.000 biler i døgnet.

I nordenden av tunnelen skal det også bli ny belysning fram til krysset med Gamle Lerstadveg.