Bygger rørgate over Borgundfjordvegen

foto
I enden av den gamle Borgundfjordvegen, som i dag er omlagt, vil Brødr. Sunde legge en rørgate over vegen. Foto: Olset AS (Illustrasjon)