Folk er avventende, sier leverandørene av bolighus

foto