– Det mest positive møtet eg har hatt med Vegvesenet nokon gong

foto