Dette opplyser familien til Sunnmørsposten fredag.

Grethe Westergaard Bjørlo ble 91 år.

Hun var født i Danmark, 9. mai 1932, og flyttet til Ålesund som 12-åring i oktober 1944.

Gjennom yrkeslivet var hun både lærer og politiker (Ap). Hun var spesielt engasjert i helsepolitikk.

I 1963 begynte hun som vikar ved Aspøy og Nørvøy skole, og ble samme høst valgt inn i Ålesund bystyret.

Arbeiderpartipolitikeren Grethe Westergaard Bjørlo i 1965, sammen med Jon Strømsheim, Bernhard Lausund og Asbjørn Bortne. Foto: Sunnmørsposten (arkiv)

Da Skarbøvik ungdomsskole sto ferdig i 1967, var det der hun fikk sitt hovedvirke som lærer, gjennom flere tiår.

Hun satt i Ålesund bystyret fram til 1979, før hun gikk videre til fylkespolitikken, og ble der i 20 år.

Bjørlo var fylkesordfører i Møre og Romsdal fra 1992 til 1995.

I to perioder var hun vararepresentant til Stortinget; fra 1969 til 1973, og igjen fra 1997 til 2001.

Hun ledet styret for Statens edruskapsdirektorat på 80-tallet, og for Rusmiddeldirektoratet fra 1989-1995. Hun satt også i en lengre periode i styre og arbeidsutvalg til Kommunenes Sentralforbund (KS), og hadde flere andre styreverv i tillegg.

Fra 1999 var hun tilbake i lokalpolitikken i Ålesund, og avsluttet sin lange politiske karriere med to perioder i helse- og sosialutvalget, fram til 2007.

Grethe var gift med Bjørn Bjørlo, og de fikk to barn sammen - Thor og Berit. De neste generasjonene teller fem barnebarn og åtte oldebarn.