Saksøkt av tidlegare barnevernsbarn: Kommunen frifunne