Etter mekling 17 timer på overtid ble det brudd i meklingen mellom LO og NHO søndag.

Fra klokken 6 i dag er rundt 23 000 LO-medlemmer i privat sektor i streik.

– De ansatte skal ha sin andel av verdiskapingen. Vi er klare for å streike så lenge det kreves, sier Følsvik.

LOs hovedkrav har vært å sikre økt kjøpekraft, motvirke lavlønn og prioritere likelønn. Når kravet om økt kjøpekraft ifølge LO ikke ble innfridd, endte det med konflikt.

– Jeg vil understreke at det er hele LO som nå er i konflikt med NHO, sa en alvorspreget LO-leder på en pressekonferanse søndag kveld.

Følsvik understreket det historiske suset over avgjørelsen.

– Dette er den første konflikten i et mellomoppgjør siden krigen og den første LO-streiken på 23 år. Selvfølgelig er det ikke en situasjon vi har ønsket oss. Det er alvorlig for de som går ut i streik og som heller ville gått på jobb, sier hun.

– To år på rad har flertallet av arbeidstakerne opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten, og det siste året har arbeidstakernes andel av verdiskapningen falt. Dette er en utvikling som må snus, sier hun.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier arbeidsgiversiden har strukket seg svært langt for å unngå konflikt med LO i mellomoppgjøret.

– Det er med beklagelse vi registrerer at vi har kommet i konflikt. Vi strakk oss veldig langt, og gjorde alt vi kunne, sier Almlid.