Politiet i Møre og Romsdal er bedt om å avgi folk til Oslo-politiet