Statsministeren hasteinnkaller til pressekonferanse om korona og reiser

foto