Av: Karl Petter Løvoll

Bil køyrde av vegen på Vartdal