Måtte avvikle sauehald

foto
Ein sauebonde på Sunnmøre har fått pålegg om å avvikle sauehaldet, etter brot på dyrevelferdslova. Gammalnorsk sau kan gå ute heile året, men må ha nok fôr. Illustrasjonsfoto. Foto: Knut Arne Aarset