foto
80 av NTNUs ferske doktorer, under doktorpromosjonen i Hovedbygningen. Kine Berild Norheim var en av dem. Foto: Richard Sagen

Kine har funnet fire ting som må til for å lykkes