Fem private jetfly kom til Molde i løpet av få timer – ingen vet hvorfor de er her

foto