Det er Skipsteknisk as i Ålesund som har designet båten, og dette blir det første nybygget i norsk fiskerihistorie som er arrangert for autoline og snurrevad i kombinasjon. Dette har blitt mulig gjennom myndighetenes bestemmelse om å åpne for friere redskapsvalg.

Energihåndtering

Atlantic Longline er et veletablert linebåtrederi sopm eies av Jonny Årvik, Kjell-Gunnar Hoddevik og Jan Ove Langeland.

Nye «Atlantic» får ny batteriteknologi som blir tatt i bruk for å redusere drivstofforbruket.

I tillegg til autolionekapasitet på 72.000 krok, vil båten bli fullrigga for snurrevad med stort fokus på fangstbehandling og kvalitet. Fabrikken får en innfrysingskapasitet på drøyt 60 tonn i døgnet, med mulighet for å fryse både H/G og filet. I tillegg skal det legges vekt på å ta vare på restråstoff som tidligere har gått over bord. Videre blir fangstbehandlingen gjort enklere med blokkhotell og automatisk palletering.

Lokale leverandører

Det meste av utstyret om bord blir levert av lokale leverandører. Det inkluderer blant annet fabrikk, kraner, autoloneanlegg, framtdriftsanlegg, batteriløsning, fryseri, navigasjonsutstyr og elektronikk.

Båten skal bygges ved det tyrkiske verftet Tersan Shipyard, og skal leveres i oktober 2019.