Blar opp for Linge-film

foto
Måløyraidet 27. desember 1941 var ein alliert landgangsoperasjon. Ein sivilperson og 52 allierte soldatar, mellom andre Martin Linge, mista livet. Det gjorde også 150 tyske soldatar. Vidare vart 98 tyskarar og fire norske NS-medlemer tekne med som fangar tilbake til England. Dei materielle skadane var store. Foto: Scanpix