I Ålesund er skoleelever ivrig opptatt med å studere dagens fangst med mikrometeoritter.

Visste du at det daglig detter ned 60 kilo meteorittstøv fra verdensrommet over Norge? Eller 22 tonn i året?

Det vet de 26 elevene ved Forskerfabrikken som denne uken holder til på Blindheim ungdomsskole.

Astronomi på timeplanen

På sommerskolens andre dag står astronomi, elektrisitet og biologi på timeplanen.

Elevene skal lære om solsystemet, om strømkretser og hvordan koble dem, og de skal se på edderkopper og hvordan de fungerer i næringskjeden og økosystemet.

Noen er kanskje litt redde for edderkopper. Kan kan hende har de fått de en litt annen holdning til dem etter endt skoledag.

Starter dagen med mattenøtter

Men først starta dagen som vanlig med litt mattenøtter for de 26 elevene som kommer fra 5.- 7. trinnn ved skoler i Ålesund, Sula, Giske, Skodje og Haram.

– Det er gøy, synes Markus Lande Klokk (11) fra Ålesund. Han er i ferd med å studere dagens fangst fra verdensrommet under mikroskopet.

Viktig å lære seg samarbeid

– Vi har mattetrening om morgenen og da jobbes det mye i grupper. Vi pusher på gruppearbeid for at elevene skal lære seg samarbeid. For det er jo slik forskere jobber, påpeker Ida Mork (22), som er en av de to lærerne ved sommerskolen.

Mork har geofaglig bakgrunn fra Universitetet i Oslo, og underviser også fast i Forskerskolen med mattekurs og tenketreningsskurs etter at den vanlige skolen er i gang.

Med seg til å undervise på Forskerfabrikkens sommerskole har hun Andreas Sørensen (23) som er i ferd med å fullføre en bachelor i kjemi ved NTNU i Trondheim.

Karakteristisk rund form

– Christoffer har funnet en spesiell mikrometeoritt, forteller Mork til klassen, og 26 elever forlater mikroskopene sine og stimler sammen om Christoffer for å se.

– Den er grønn og rund i formen, forteller Christoffer Hovlid Bakken (10) og lar oss få se det som ser ut som en bitte liten stein med det blotte øye, men som er grønn og med en rund form under mikroskopet.

– En typisk form, forteller Mork, og viser et kart med 144 former og farger på mikrometeoritter som elevene kan sammenligne fangstene sine med.

Alle får sitt eget mikroskop

Forskerfabrikken har arrangert sommerskole og andre fritidskurs i forskning siden de ble etablert i 2002.

I fjor kunne de skilte med totalt 18.000 kursplasser.

Visjonen er at forskning skal bli en like naturlig fritidsaktivitet som for eksempel fotball og teater.

Dette er et tilbud til barn på 5.-7. klassetrinn. Kurset varer i fem dager og alle deltakerne får sitt eget mikroskop.

foto
Denne mikrometeoritten er grønn og rund i kanten. Foto: Staale Wattø.
foto
- Vi fant mikrometeoritter ved hjelp av magnetringer som denne, forteller Markus Lande Klokk. Foto: Staale Wattø.