Når fjordkryssinga med E39 over Romsdalsfjorden er ferdig, bruker du ca. 73 minutter fra Moa til Molde. André Moltubakk i Vegvesenet forteller at reisetiden fra Furneskrysset i Vestnes til Fannestrandvegen i Molde blir ca. 28 minutter.

I utviklingsstrategi for ferjefri og utbedret E39 til NTP står det at kostnaden med stegvis utbygging mellom Ålesund og Molde er 32 milliarder kroner.

Ålesund – Molde

Når hele E39 Ålesund – Molde blir ferdig, er målet en totalreisetid på 50 min. mellom byene.

– Halvparten av tiden som blir innspart, får du når fjordkryssinga er ferdig, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Strekningen Digernes – Vik er ikke planmessig kommet langt nok til å bli med i første del av neste NTP. Vegvesenet utreder her to traséalternativer.

I første omgang håper Vegvesenet å få fjordkrysningsprosjektet med i NTP til våren. Ifølge Johnsen kan Vestnes – Molde stå ferdig om 5-6 år fra byggestart.

– Siste offentlige anslag var en kostnad på 16 milliarder, pluss minus 25 prosent. Nye tall er til kvalitetssikring, påpeker han, og legger til at dette er positive tall.

Blir det stilt midler til fjordkryssinga tidlig i neste periode, vil E39 gå over Ørskogfjellet til Vestnes, via Furneskrysset og til Vik som før. Det er ikke avklart når Digernes – Vik eventuelt kan startes opp.

Bompenger

Grunnlagsdokumentet til NTP omtaler 500 kr tur/retur i bompenger Ålesund – Molde. Johnsen i Vegvesenet regner med at summen blir under halvparten i første omgang. Prosjektlederen påpeker at potensialet for bompenger er i størrelsesorden 3 milliarder kroner, og han mener man får veldig mye penger i «gave» fra staten.

Johnsen mener det kan bli billigere å krysse fjorden om man fyller bilen med folk enn prisen det koster å ta ferja.

– I tillegg gir prosjektet store ringeffekter i Norge og i nærområdet. Minst 500 personer blir direkte involvert i snitt i nærområdet i mange år. Detaljplanlegginga i forkant gir også raskt 30-50 stillinger i flere år.

Trafikksikkerhet

Planleggingsleder Rolf A. Hamre sier at Vegvesenet skal bygge sammenhengende gang- og sykkelvei fra Furneskrysset til Vik, i tillegg til andre trafikksikkerhetstiltak.

– Dere skal utbedre en vei som ikke blir en del av ny E39?

– Ja, men det blir ikke full stamveistandard opp mot 8,5-9 meter bredde. Vegen er planlagt en del av E136 fra Tresfjordbrua, sier Hamre.

Dermed blir det tryggere vei forbi Åsbygda og Furland i Vestnes. Molde kommune har med tanke på rekkefølgebestemmelser krevd at Julbøen – Molde skal stå ferdig samtidig med fjordkryssinga. Vestnes har krevd trafikksikkerhetstiltak langs 661, opplyser Hamre.

foto
FJORDKRYSSING: Prosjektet innebærer en 16 km lang undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes til Midsund. Så blir det hengebru fra Midsund til Molde. Foto: Møreaksen