Det er kontroll på en mindre lyngbrann ved Oksneset i Tafjorden – takka være innsatsen til båtfolk som kom forbi.

– Vi kom rundt odden utenfor vika og oppdaget at det var mye røyk i terrenget der inne. Da vi kjørte inn for å se hva som skjedde så vi at det var noen som hadde fyrt et bål i dag tidlig, eller fredag, som ikke var skikkelig slukket. Jeg anslår at ulmebrannen hadde svidd av et område på rundt 50 kvadratmeter da vi kom dit, forteller Emil Fosse.

Båtfolkene er ikke i tvil om hvordan brannen har oppstått og forteller at det lå større stokker i bålet, som det fortsatt var fyr i.

(saka fortsetter under)

Bålforbud i alle kommuner

Det er bålforbud i alle kommuner i hele Møre og Romsdal inntil det kommer nedbør av betydning. Det gjelder all bruk av åpen ild – også grilling i strandsona. Årsaken er at det er ekstrem stor skogbrannfare over det meste av Sør-Norge.

– Det er hodeløst at folk ikke bruker knollen i sånne situasjoner. Samtidig har bålforbudet har vært mye omtalt i media, påpeker Fosse.

Han er bosatt i Ålesund, men har feriested i Valldal og kom tilfeldig forbi. Også Gudmund Hoel bor i Ålesund og har feriested inne i fjorden. Han befant seg inne på svabergene et stykke unna ulmebrannen, da han så båten til Fosse legge om kursen.

– Jeg fulgte båten med blikket innover og ser plutselig at det ryker ganske kraftig i mosen rundt 100 meter vekke.  Jeg hadde bare en hundeskål til å bruke i slokkingen, men de andre hadde heldigvis et større kar slik at vi klarte å stagge det. Men vi så at det blusset opp igjen flere stedet og skjønte at det måtte profesjonell innsats til, sier Hoel.

(saka fortsetter under)

Kunne endt verre

De varslet 110-sentralen for Møre og Romsdal som varslet Norddal brannvesen, som la ut i båt for å etterslukke.

– Brannvesenet er framme, og bekrefter at der har vært en lyngbrann. De har kontroll, sier brannmester Kjetil Iversen ved 110-sentralen.

Gudmund Hoel tror ulmebrannen i løpet av et par timer ville ha nådd furuskogen noen titalls meter ovenfor.

– Da ville det blitt mye mer omfattende. Det ville vært forferdelig trist, for det er vakkert sted, sier Hoel.

Roser innsatsen

Brannmesteren roser innsatsen til båtfolket: – Innringer har gjort en god jobb med å begrense omfanget av brannen, forteller Iversen.

– Brannvesenet sin oppgave nå er i korte trekk etterslukking, og dynke på med rikelig med van, legger han til.

Stedet det har brent på er uten vegforbindelse.

Dette har du ikke lov til

Følgende har du ikke lov til å gjøre mens det er bålforbud:

  • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff utendørs.

  • Det er ikke lov å grille eller tenne bål i nærheten av skog og mark.

  • Det er ikke lov å tenne bål eller grille i strandsonen.

  • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplasser.

  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak.