Vil be fylkestinget om å legge ned Fylkeshuset AS

foto