NRK: Svømme­opplæring for 700 barn i fare på grunn av stengde basseng